Kit Principais correntes do marxismo (3 volumes) – Leszek Kolakowski