A Sindérese e a Consciência – Sto. Tomás de Aquino